Най-важното осветление в кухнята е това на плота, защото именно там се извършват всички свещенодействия, свързани с храната. Познавайки жена ми, понякога те могат и да бъдат опасни за здравето,...